Wspieramy Działalność Gospodyń

Pielęgnujemy tradycję dbania o przyrodę

O programie

W kole natury – to program społeczny, który ma na celu wspólne działanie kobiet z kół gospodyń wiejskich na rzecz przyrody w swojej “małej ojczyźnie”.

Zapraszamy do współpracy koła ze wszystkich województw szczególnie z województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

 

Pierwsza edycja naszego programu wystartowała w marcu 2022 r. i trwała do maja 2023 r.
Od lipca 2023 realizujemy drugą edycję.

Chcemy pielęgnować tradycję obecną od pokoleń wśród kobiet – tradycję dbania o przyrodę. Włączajmy ją w każde działania, które prowadzimy w swoich społecznościach, dzielmy się wiedzą i doświadczeniem jak to robić i wzajemnie się wspierajmy.

Działania

Chcemy się z Wami spotkać i wzajemnie poznać, dowiedzieć się jak działacie i jakie są potrzeby w Waszym kole i miejscu, w którym żyjecie.

Wspólnie postaramy się, aby dbanie o naturę i środowisko było jeszcze bardziej obecne i widoczne w działaniach, które prowadzicie.

Opracujemy materiały, które pomogą Wam realizować skuteczne i atrakcyjne działania, pełniące jednocześnie rolę edukacyjną dla osób w każdym wieku.

Pomożemy pozyskać dofinansowanie na działania proekologiczne kół oraz porady eksperckie, związane ze środowiskiem miejsca, w którym działacie.

Ważne jest dla nas też pokazanie korzyści wynikających ze współpracy z innymi kołami oraz prezentacja działań proekologicznych kół wśród szerszej publiczności.

aby się wzajemnie poznać i dowiedzieć, co robimy, chcemy porozmawiać o Waszej działalności, miejscu, w którym żyjecie i o tym, co możemy wspólnie zrobić

Spotkanie zapoznawcze z kołem

Wypracowanie potrzeb koła